Mollink Mediation, voor u!

Uw steun bij het bemiddelen van een conflict of het voorkomen van een geschil.

Mollink mediation

Mollink Mediation is opgericht door Nicole Mollink, MfN register-mediator. Een mediator bij echtscheidings- en omgangsbemiddeling en arbeidskwesties.  Alle echtscheidingszaken voer ik uit onder de V.O.F. Scheiden met Aandacht samen met twee collega’s. Wij zijn werkzaam voor klanten in Limburg en Brabant.

Als afgestudeerd personeelswetenschapper heb ik, als personeelsadviseur en beleidsmedewerker, bij toonaangevende bedrijven in Nederland gewerkt.

Wat is mediation?

Mediation is conflictbemiddeling met hulp van een onafhankelijke bemiddelaar oftewel mediator.

De mediator begeleidt het proces en is neutraal en onafhankelijk. Het grote verschil met advocaten en rechters is dat de mediator geen standpunt inneemt, geen oplossingen bedenkt en geen beslissingen neemt. U werkt zelf/samen aan de oplossing. U bedenkt zelf/samen de mogelijkheden, welke bijdragen aan een oplossing. Niemand legt u iets op. Op deze manier is het mogelijk om een duurzame en daarmee een vaak betere oplossing te bereiken. Mediation is altijd toekomstgericht.

Bovendien is de mediator als geen ander in staat om de ruimte te creëren om naar elkaar te luisteren. Hierdoor ontstaat over en weer meer begrip voor elkaar.

Welke uitgangspunten worden gehanteerd bij mediation?

Vertrouwelijkheid/geheimhouding

Alles wat tijdens de mediation wordt besproken is vertrouwelijk en blijft binnenskamers. De geheimhoudingsplicht geldt ook voor de mediator.

In beginsel zijn er geen derden (zoals advocaten en adviseurs) bij de mediation aanwezig. Als gedurende de mediation blijkt dat het nuttig of zelfs noodzakelijk is, wordt uw advocaat of adviseur uitgenodigd, indien u het vooraf afspreekt met de andere partij en de mediator. De advocaat of adviseur behoort zich ook aan de geheimhoudingsplicht te houden en ondertekent voorafgaande aan het mediation-gesprek een geheimhoudingsverklaring. Een mogelijke reden voor deelname kan zijn om de gevolgen van een gevonden oplossing te bepalen.

Vrijwilligheid

U start een mediation op basis van vrijwilligheid. U moet het zelf willen. Deze vrijwilligheid betekent geen vrijblijvendheid. Er wordt van u wel een inspanning vereist. Dat wilt zeggen, dat u er ook alles aan doet om er uit te komen, anders gezegd u spant zich volledig in om de mediation te laten slagen.