Mollink Mediation, voor u!

Uw steun bij het bemiddelen van een conflict of het voorkomen van een geschil.

Kwaliteitsregistratie

MfN-register voor mediators

Het MfN-register (MfN staat voor Mediatorsfederatie Nederland) wordt beheerd en onderhouden door de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM). Het MfN-register (voormalig NMI-register) is een door de markt en de rechtspraak erkend kwaliteitsregister voor mediators.

MfN-registermediators (voorheen NMI registermediators) zijn gekwalificeerde mediators, welke voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen en werken onder vastgestelde condities. Uiteraard zijn deze mediators onafhankelijk en onpartijdig. MfN-registermediators hebben een erkende mediationopleiding gevolgd en houden hun kennis en vaardigheden continu op peil (permanente educatie). Daarnaast zijn MfN-registermediators gebonden aan een bepaalde werkwijze.

Mediator is een vrij beroep; iedereen mag zich mediator noemen. Maar de titel MfN registermediator is beschermd. Alleen mediators die in het MfN Register van Mediators zijn opgenomen, mogen deze titel gebruiken.

Raad voor Rechtsbijstand  (RvR)

Ik ben ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand en kan waar nodig voor u een toevoeging (subsidie) aanvragen. De Raad voor Rechtsbijstand zorgt ervoor dat mensen met een laag inkomen een bijdrage in de mediation-kosten kunnen krijgen.

Nederlandse Mediatorsvereniging  (NMv)

Ik ben tevens aangesloten bij de Nederlandse Mediatorsvereniging, de grootste beroepsvereniging voor professionele mediators in Nederland. De NMv zet zich in voor een sterke positie van de mediator voor mediations van hoogwaardige kwaliteit.

Voorwaarden

MfN mediationreglement
MfN gedragsregels voor de MfN registermediator