Mollink Mediation, voor u!

Uw steun bij het bemiddelen van een conflict of het voorkomen van een geschil.

Rol mediator

De mediator begeleidt het proces. De mediator zorgt er onder andere voor, dat:

  • alles wat besproken moet worden gezegd kan worden;
  • er naar elkaar wordt geluisterd;
  • eenieder aan bod komt;
  • een veilige omgeving wordt gecreëerd;
  • het proces voor eenieder helder is en blijft;
  • duidelijke afspraken worden gemaakt;
  • partijen respectvol met elkaar omgaan;
  • partijen ook willens en wetens handelen;
  • en informeert partijen.