Mollink Mediation, voor u!

Uw steun bij het bemiddelen van een conflict of het voorkomen van een geschil.

Wanneer mediation?

Mediation is inzetbaar bij veel verschillende soorten conflicten, zowel bij particuliere als zakelijke conflicten. Ook ter voorkoming van conflicten kan mediation worden ingezet. Mediation is succesvol toepasbaar in de volgende gevallen:

  • u wilt zelf bijdragen aan de oplossing;
  • u wilt een creatieve oplossing;
  • u snel naar een oplossing wilt toewerken;
  • u een duurzame oplossing wilt;
  • u wilt de relatie behouden.

Daarnaast is mediation toekomstgericht, heeft het een informeler karakter en komt u gezamenlijk tot een oplossing. En tot slot, wellicht niet onbelangrijk, bespaart u kosten in vergelijking met een gerechtelijke procedure.

Overigens werkt mediation minder goed, als:

  • een van de partijen het absoluut niet wil;
  • er geen volmacht is om bepaalde beslissingen te nemen;
  • de kwestie al zo hoog opgelopen is dat het niet meer mogelijk is om samen aan de tafel te zitten (bijvoorbeeld bij psychisch en fysiek geweld);
  • er een rechterlijke uitspraak nodig is (bijv. bij beslaglegging).