Mollink Mediation, voor u!

Uw steun bij het bemiddelen van een conflict of het voorkomen van een geschil.

Mijn werkwijze

Ik werk graag gestructureerd en professioneel. Ik werk met een vooraf besproken en een voor u comfortabel stappenplan. Tijdens uw proces geef ik regelmatig aan, hoe ver we al zijn in het proces en wat u nog moet bespreken of besluiten.

De eerste bijeenkomst is een kennismakingsgesprek (intake). Tijdens dit gesprek maken we kennis met elkaar en licht ik u toe wat mediation inhoudt en welke uitgangspunten gelden tijdens het mediation-traject. Na de intake, leggen we een aantal zaken vast in een mediation-overeenkomst, zoals onder meer de vertrouwelijkheid en geheimhouding. Ook de kosten van de mediation worden besproken in dit eerste gesprek. Nadat u de mediation-overeenkomst getekend heeft, krijgt u allebei de gelegenheid om uw kant van het verhaal te vertellen.

Op het moment dat de partijen elkaar hun verhaal gaan vertellen, beginnen zij constructief aan oplossingen te werken. Het is altijd nuttig en wellicht noodzakelijk om de oplossingen te toetsen op hun praktische haalbaarheid. Wanneer u na enkele sessies samen tot de oplossing(en) bent gekomen, wordt deze vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Deze overeenkomst is belangrijk, omdat hierin alle afspraken beschreven staan, die u heeft gemaakt. U ondertekent beiden deze overeenkomst, waarna het mediation-traject is afgerond. Hiermee verklaart u, dat u zich houdt aan de gemaakte afspraken. Niet in alle gevallen is een vaststellingsovereenkomst nodig. Wel wordt de mediation altijd schriftelijk beëindigd.

Mollink Mediation blijft ook na uw mediation uw aanspreekpunt.

Het kan zijn dat u na uw mediation toch weer punten wilt bespreken of zelfs besproken moeten worden. Hiervoor kunt u dan weer bij mij terecht.

Bij een echtscheiding kunt u denken aan nazorg op de volgende gebieden:

  • uw financiële situatie is veranderd;
  • u wilt de omgangsregeling aanpassen, als gevolg van veranderde omstandigheden;
  • u wilt de communicatie met uw ex-partner verbeteren;
  • uw kinderen willen geen contact meer met u en u zoekt een weg om het contact te herstellen.

Zo kan er bij allerlei kwesties die spelen, nazorg nodig zijn. Het voordeel is, dat ik als mediator uw persoonlijke situatie al ken en er hierdoor geen tijd verloren gaat.